Kopumā Informatie

Atruna


Kaut arī mēs pielikām vislielākās rūpes, veidojot visas lapas šajā tīmekļa vietnē, daļa  informācijas var būt novecojusi vai kāda cita iemesla dēļ nepareiza. Tādēļ jūs no šīs informācijas nevarat gūt nekādas tiesības. Napoleona tirdzniecības organizācija Pervasco neuzņemas nekādu atbildību par sekām, ko var radīt šīs tīmekļa vietnes lapu saturs.
 
Mūsu vietnē jūs atradīsiet daudzas saites uz informācijas avotiem citās trešo pušu vietnēs. Kaut arī šie avoti ir rūpīgi izpētīti, Pervasco nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par šo lapu satura pareizību. Tas pats attiecas uz privātuma aizsardzību šajās vietnēs vai jebkādos to piedāvātajos pakalpojumos.
 
Pervasco patur autortiesības uz šajā tīmekļa vietnē piedāvāto informāciju. Tas attiecas uz visiem tekstiem, logotipiem, fotogrāfijām un citu vizuālo materiālu. Tādēļ nav atļauts izplatīt vai kopēt šo informāciju bez mūsu rakstiskas piekrišanas. Napoleona prečzīmes emblēmas izmantošana ir atļauta vienīgi ar nepārprotami izteiktu rakstisku piekrišanu.

Privātums
Mēs esam apsolījuši saglabāt jūsu privātumu. Mēs izmantojas vienīgi informāciju par vietņu www.mijn-napoleon.nl vai www.napoleon.be apmeklējumiem vienīgi statistiskiem vai tehniskiem mērķiem - nekad konkrētu personu identifikācijai. Nekādi personīgie dati, kurus jūs nododat caur šo tīmekļa vietni, nekādā gadījumā netiks nodoti trešajām pusēm.